TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN LÃM TÍCH CỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch theo công văn Số: 29/GD&ĐT  của Phòng GD&ĐT thành phố Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 .Ngay trong ngày 28/01/2021, BGH trường tiểu học Trần Lãm đã chủ động và tích cực chỉ đạo tới toàn thể CBGV,NV và học sinh thực hiện tốt một số nội dung sau:

+ Toàn thể CBGV,NV,HS bắt đầu từ sáng 29/01/2021 khi đến trường 100% CBGV,VN,HS  phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt.

+ Bảo vệ phải trực tại cổng kiểm tra toàn bộ thân nhiệt của khách khi ra vào trường

+ GV chủ nhiệm các lớp đo thân nhiệt cho học sinh và ghi vào sổ theo dõi hàng ngày( có kí tên người đo)

+ Các lớp có đầy đủ nước sát khuẩn và dung dịch rửa tay cho học sinh.

+ Khi có người nhà đi từ vùng dịch( Hải Dương, Quảng Ninh về , hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch phải chủ động khai báo với BGH để BGH báo cáo cấp trên và liên hệ với y tế phường để có hướng xử lý.

+ Hàng ngày, kịp thời tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống dịch PGD&ĐT, UBND phường , Trạm y tế để xử lý.

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch theo công văn Số: 29/GD&ĐT  của Phòng GD&ĐT thành phố Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 .Ngay trong ngày 28/01/2021, BGH trường tiểu học Trần Lãm đã chủ động và tích cực chỉ đạo tới toàn thể CBGV,NV và học sinh thực hiện tốt một số nội dung sau:

+ Toàn thể CBGV,NV,HS bắt đầu từ sáng 29/01/2021 khi đến trường 100% CBGV,VN,HS  phải đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt.

+ Bảo vệ phải trực tại cổng kiểm tra toàn bộ thân nhiệt của khách khi ra vào trường

+ GV chủ nhiệm các lớp đo thân nhiệt cho học sinh và ghi vào sổ theo dõi hàng ngày( có kí tên người đo)

+ Các lớp có đầy đủ nước sát khuẩn và dung dịch rửa tay cho học sinh.

+ Khi có người nhà đi từ vùng dịch( Hải Dương, Quảng Ninh về , hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch phải chủ động khai báo với BGH để BGH báo cáo cấp trên và liên hệ với y tế phường để có hướng xử lý.)

+ Hàng ngày, kịp thời tổng hợp báo cáo về ban chỉ đạo phòng chống dịch PGD&ĐT, UBND phường , Trạm y tế để xử lý.

- Sáng 29 tháng 01 năm 2021, toàn thể CBGV,VN,HS thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch bệnh Covid19: 100% CBGV,VN,HS đeo khẩu trang khi đến trường, đo thân nhiệt ngay tại cổng, vào lớp các em được đo tại lớp và ghi vào sổ nhật kí theo dõi thân nhiệt. Đến 8h10 phút nhà trường đón đoàn thanh tra của SGD&ĐT về công tác phòng dịch của nhà trường. Đoàn đã đi kiểm tra các khu vực của trường,  các lớp học và kết luận nhà trường đã chủ động trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch tốt.

Bài viết liên quan