Tuyên truyền về An toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Một vài hình ảnh buổi Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.

Bài viết liên quan