Trường Tiểu học Đông Mỹ thực hiện kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II năm học 2020-2021.

Do tình hình dich Cvitd diễn biến phức  tạp Thực hiện công văn số 366/SGD ĐT-GDTH ngày 10/5/2021 của Sở GIáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hương dẫn tổ chức dạy học và kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2020-2021

Thực  hiện sự chỉ đạo của PGD TP hường dẫn tổ chức dạy học và kiểm tra cuối học kì 2; Trường Tiểu học Đông Mỹ đã thực hiện tổ chuc dạy học và kiểm tra , đánh giá cuối học kỳ 2 như sau:              

 1, Các lớp tổ chức dạy học , ôn tập trực tuyến, qua itenet cho học sinh để hoàn thành chương trình kì 2 . 

 2, Nhà trường xây dựng kế hoạch và lên phương án kiểm tra cuối học kì 2 qua intenet và các hình thức khác . 

 3, Nhà trường tổ chức kiểm tra cuối học kì 2 cho 574 học sinh vào hai ngày 15,16/5/2021 qua hình thức chuyển đề trực tiếp cho học sinh qua phụ huynh và giáo viên coi kiểm tra trên phần mềm Zoom.

 

Bài viết liên quan