TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ THAM GIA TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN K12 ONLINE

Thực hiên thông báo số 18/TB-SG d ĐT ngày 30/1/2021 của Sở GD&ĐT. Công văn số 119/SGDĐT ngày 15/02/2021 về việc hướng dẫn dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp khi học sinh tạm dừng đến trường 

Cán bộ quản lý và giáo viên trong trường đã tham gia đầy đủ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Sở và phòng GDĐT Thành Phố

 

Bài viết liên quan