PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DICH COVID 19 VÀ TỔ CHỨC CHO HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN NGHỈ HỌC

 Trường tiểu học Đông Mỹ đã đảm bảo các tiêu chí mức độ an toàn công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo CV số 1467/BGDĐT - GDTC của Bộ Giáo Dục

Một số hỉnh ảnh buổi làm việc của phòng giáo dục Thành phố tại trường Tiểu học Đông Mỹ.

Bài viết liên quan