Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2018 - 2019 - Kỷ niệm 25 năm tách trường tiểu học Đông Mỹ (1993 - 2018)

Một số hình ảnh buổi lễ.

Bài viết liên quan