LỄ KỶ NIỆM 20/10 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ

Hôm nay19/10. Bạn nữ công công đoàn trường đã long trọng tổ chức lễ ký niệm 20/10/2020 và trao quà cho Con CBGVNV có thành tích cao trong học tập.

   Trưởng bạn nữ công tổng kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc Nhà”và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVC LĐ phong trào”Hai tốt” phụ nữ”Hai giỏi” thực sự đã được Chị em toàn trường hưởng ứng tham gia.Công đoàn luôn động viênCBGV khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ dược giao. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về nuôi dạy con, nghệ thuật làm vợ , làm mẹ, phòng tránh các tai tệ nạn xã hội... Xây dựng Gđ CNVCLĐ ấm no ,bình đẳng ,tiến bộ, hạnh phúc.                                                                                                                                                                Trưởng bạn nữ công:Phạm Thị Duyên.

Bài viết liên quan