Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trường tiểu học Đông Mỹ - TP. Thái Bình

Một số hình ảnh của buổi lễ khai giảng năm học mới 5/9/2018.

Bài viết liên quan