Hội thi ca múa hát tập thể và trò chơi dân gian trường tiểu học Đông Mỹ

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2017 - 2018 liên đội trường tiểu học Đông Mỹ tổ chức hội thi ca múa hát tập thể và trò chơi dân gian.23519381_2016435225292116_8543522004945093419_n.jpg23559711_2016441521958153_5879303599583841075_n.jpg23559767_2016435011958804_4865366438255232857_n.jpg23561322_2016435048625467_4628008034362108505_n.jpg23622017_2016434868625485_7459576621313727357_n.jpg23622210_2016435035292135_5565370591866111946_n.jpg23622307_2016435158625456_6263631097499338165_n.jpg23658591_2016441465291492_6643693187373836587_n.jpg23722420_2016434995292139_6226383193279730000_n.jpg23722730_2016441428624829_8514957658016823282_n.jpg

Bài viết liên quan