HỌC SINH TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI NÚI NGĂM

Một số hình ảnh của buổi trải nghiệm !!!

Bài viết liên quan