HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NẮM HỌC 2020 - 2021

  Đại diện là ba bạn học sinh trường tiểu học Đông Mỹ cùng với sự giúp đỡ của cô giáo Vũ Thị Ngọc đã đem 2 bộ sản phẩm đến với cuộc thi " Sáng tạo Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng năm học 2020 - 2021" Trong đó, bộ sản phẩm " Rô Bốt lau nhà" đã đạt giải ba trong cuộc thi.

Bài viết liên quan