ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ

Liên đội trường tiểu học Đông Mỹ tổ chức thành công đại hội liên đội năm học 2020 - 2021.

Đại hội liên đội trường tiểu học Đông Mỹ năm học 2020 - 2021 đã bầu ra ban chỉ huy liên đội mới là các bạn học sinh tiêu biểu trong hơn 500 học sinh.

Bài viết liên quan