Cuộc họp hội đồng trực tuyến tháng 4/2020 của nhân viên, giáo viên và CBQL trường tiểu học Đông Mỹ

Họp trực tuyến qua mạng thông qua ứng dụng zoom.

Một số hình ảnh

Bài viết liên quan