BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM NHƯ MAI ĐƠN VỊ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG MỸ

Thực hiện hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh về chương trình xây dựng nhà ở "Mái ấm công đoàn". Công đoàn trường Tiểu học Đông Mỹ đã triển khai rà soát các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong toàn trường và bình xét gia đình đoàn viên công đoàn Phạm  Như Mai là cán bộ thư viện của trường có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

      Nhờ có chương trình hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thành phố, công trình "Mái ấm công đoàn" của gia đình đoàn viên công đoàn Phạm Như Mai tại địa chỉ : đường Chu Văn An, phường Quang Trung được khởi công từ ngày 26/04/2019 đến 12/09/2019 đã hoàn thành với tổng diện tích 63m2 , tổng trị giá 177 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" của LĐLĐ tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của nhà trường của công đoàn và tập thể cán bộ giáo viên trao tặng là 8 triệu đồng. Số còn lại cô vay ngân hàng rồi cùng với sự hỗ trợ của gia đình và người thân giúp đỡ để cô hoàn thiện ngôi nhà.Nhờ có chương trình hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thành phố, công trình "Mái ấm công đoàn" của gia đình đoàn viên công đoàn Phạm Như Mai tại địa chỉ : đường Chu Văn An, phường Quang Trung được khởi công từ ngày 26/04/2019 đến 12/09/2019 đã hoàn thành với tổng diện tích 63m2 , tổng trị giá 177 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" của LĐLĐ tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của nhà trường của công đoàn và tập thể cán bộ giáo viên trao tặng là 8 triệu đồng. Số còn lại cô vay ngân hàng rồi cùng với sự hỗ trợ của gia đình và người thân giúp đỡ để cô hoàn thiện ngôi nhà.

   Chương trình " Mái ấm công đoàn" đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức công đoàn để lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

 

 

 

Bài viết liên quan