Tin nổi bật
Tin nổi bật

Sân chơi trí tuệ

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “dạy tốt-học tốt ” trong các trường Tiểu học thành phố Thái Bình; Thông qua các sân chơi trí tuệ giúp cho học sinh được hoạt động giao lưu trải nghiệm, ...
Tin nổi bật

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA- GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

       Nền quốc phòng – an ninh của nước ta dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc đã có những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử nền quốc phòng – an ninh đã thực hiện nhiệm vụ cách mạng to lớn cho ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 19